Göteborgs-Posten's logotype

Göteborgs-Posten

News · Sweden

Video

Video
Filformat: .m4v, .avi, .mov .flv
Dimensioner: 16:9
Längd: Max 15 sek
Video codec: H.264, MPEG-2, MPEG4
Audio codec: AAC, MP3
Rekommenderad bitrate: 2000kbps

Bokning och lämning

Material för produktion Skickas till digitalbestallning@stampen.com senast 6 arbetsdagar före första publiceringsdatum. Färdigt material Skickas till material@stampen.com senast 3 arbetdagar före första publiceringsdatum.
För information kring boknings- och lämningstider avseende specialformat, kontakta din ordinarie kontaktperson.
Click the button on products to create an inquiry