Göteborgs-Posten's logotype

Göteborgs-Posten

News · Sweden

Materialadress

Helmaterial skickas via:
Delmaterial skickas till:

Information om material

Material för produktion skickas till annonsproduktion@stampen.com
Färdigt material skickas till annonsinskick.stampen.com


Tidningen trycks i både färg och svartvitt. Detta innebär att vi inte kan garantera färg för din annons i alla lägen.

Övriga upplysningar

TEXTLIKNANDE ANNONS
Förses med annonsmarkering enligt gällande regler.

ANNONSGRANSKNING
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja annons. Annonser skall beträffande innehållet följa tidningens fasta regler. Tidningen inför inte annonser som uppmanar till annonsering i andra medier. Tidningen förbehåller sig rätt att avböja annonser som innehåller hänvisning till annonser i andra medier.

FELAKTIGA ANNONSER
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

REKLAMATIONER
Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 7 dagar, mot fakturor inom 14 dagar, tel: 031-80 94 90. Ingen reklamationsrätt vid för sent lämnat material och ej vid, av kunden, godkänt korrektur.

LAGRING AV ANNONSER
Annons som produceras av GP sparas i 3 månader från sista införandet.

HELGUTGIVNING
Göteborgs-Posten utkommer alla dagar utom följande helger: nyårsdagen, trettondedag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen, alla helgons dag, juldagen och annandag jul.

FÖRMEDLING AV ANNONSER TILL ANDRA TIDNINGAR
Mottages ej.

RESERVATION
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förändringar i prislistan.

RABATTER
Prata med din ordinarie kontaktperson.
Click the button on products to create an inquiry