Göteborgs-Posten's logotype

Göteborgs-Posten

News · Sweden

Målgruppsstyrning

 • Bilägare
  Bilägare
  980x240 px, 250x360 px, 300x250 px, 320x320 px
  GIF, HTML5, JavaScript, JPG, PNG
 • Villaägare
  Villaägare
  980x240 px, 250x360 px, 300x250 px, 320x320 px
  GIF, HTML5, JavaScript, JPG, PNG
 • Höginkomsttagare
  Höginkomsttagare
  980x240 px, 250x360 px, 300x250 px, 320x320 px
  GIF, HTML5, JavaScript, JPG, PNG
 • Hem & trädgård
  Hem & trädgård
  980x240 px, 250x360 px, 300x250 px, 320x320 px
  GIF, HTML5, JavaScript, JPG, PNG
 • Hantverkare
  Hantverkare
  980x240 px, 250x360 px, 300x250 px, 320x320 px
  GIF, HTML5, JavaScript, JPG, PNG
 • Privatekonomi
  Privatekonomi
  980x240 px, 250x360 px, 300x250 px, 320x320 px
  GIF, HTML5, JavaScript, JPG, PNG
 • Reseintresserade
  Reseintresserade
  980x240 px, 250x360 px, 300x250 px, 320x320 px
  GIF, HTML5, JavaScript, JPG, PNG
 • Sportfanatiker
  Sportfanatiker
  980x240 px
  GIF, HTML5, JavaScript, JPG, PNG

Bokning och lämning

Material för produktion
Skickas till digitalbestallning@stampen.com senast 6 arbetsdagar före första publiceringsdatum. Mailet får väga max 30Mb om det ska nå oss.

Färdigt material
Skickas till material@stampen.com senast 3 arbetdagar före första publiceringsdatum. För information kring boknings- och lämningstider avseende specialformat, kontakta din ordinarie kontaktperson. Mailet får väga max 30Mb om det ska nå oss.

Materialspecifikation

Banners
Filformat: .jpg, .gif, .png, HTML5, Script.
Det är viktigt att materialet är anpassat för https.
Viktbegränsningar finns angivet under respektive annonsformat. Detaljerad information om vikter, polite load med mera finns här. För att tags från Google DCM ska fungera korrekt i vår adserver måste en specifik parameter finnas med, läs mer om det här.

HTML5 clickTAGs
Om en enda clickTAG ska täcka hela annonsen behöver denna inte definieras specifikt. Vi kan lägga till sådan funktionalitet i systemet. Om flera clickTAG:s ska användas måste dessa definieras enligt Adforms specifikationer för clickTAG och filstruktur. Det finns också detaljerade instruktioner för hur man gör i Adobe Edge och Adobe Animate CC
Click the button on products to create an inquiry